~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hinggan hak hetak hasi hak hingin,

horang haknak hita hagi hak hingin”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(mood bahasa ‘H’)

herjangkit hari Hona & Haida:

hudah hama hak hapdet

hudah hena hegur

“hei hapdet hah!”

hei holonglah

haku hemakin hibuk hekarang hi

hohoho…

hadi haku haru hapat hurian

hegar hari herak

hedap….

hesar hedabak

hah hementara haku hakan hurian horang hayan henda hi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~